Belysningsplanering

Hur ska belysningen i ditt hus se ut?

Hur ska fasaden lysas upp? Vinkällaren och bastun? Var behövs datauttag och ska lamporna styras automatiskt? Det är många frågor när man planerar ny el eller bygger helt nytt hus. Vi gör en planering tillsammans med dig och ställer de frågor som vi vet behöver beaktas.

Frånpris: 1 500 SEK

Vi är stolta över att vara miljövänliga elektriker.