Elinstallationer

Vi utför elinstallationer av alla de slag åt både privatpersoner och företag.

Vi kan t ex hjälpa dig med allt från ny bastubelysning till helhetsuppdrag på nybyggen och tillbyggen mm, mm.

Vi arbetar också med s k ödrift, dvs lokal elproduktion i mindre “områden” som är geografiskt begränsade, så kallade mikronät och kan installera kraftpaket.

Vi är stolta över att vara miljövänliga elektriker.

Nyproduktion

Vi installerar hela elsystem i både modulhus och lösvirkesproduktion. Vi samarbetar bl a med Kristinehamns Byggtjänst, Jack & Torbjörn Bygg AB och Götenehus.