Energieffektivisering

Vill du spara el? I dessa tider behöver vi bra underlag för att veta hur vi bäst kan dra ner på vår elkonsumtion. Vi utför en energianalys och gör en översyn av din elförbrukning. Detta ger dig underlag som visar var du kan spara mest.

Hur styr man sin elkonsumtion mot tider med lägre timpris – i de fall man har elavtal med timpris? Få kontroll på de funktioner och apparater som förbrukar el.

Frånpris: 1 500 SEK för en analys av befintliga installationer.

Om man t ex installerar styrning av värmekabel kan man tjäna mycket! Kontakta oss.

Vi är stolta över att vara miljövänliga elektriker.